Nieuws & Blogs van Laus & Koudstaal advocaten & mediators

Contact
 • SPOOFING - ANY DESK APP
  11/12/2023 0 Opmerkingen
  SPOOFING - ANY DESK APP

  Inmiddels worden we regelmatig - soms wel dagelijks - geconfronteerd met fishing  -emails, -sms, - apps; steeds weer in verrassend creatieve varianten.

  Soms simuleert een fraudeur dat hij / zij een familielid is; ‘de papa en mama variant’: Een beweerdelijk kind appt dan dat de telefoon is kwijtgeraakt en het kind dringend geld nodig heeft; er wordt verzekerd dat het geld echt zal worden terugbetaald. Dat is inmiddels een oude fraudeurstruc.

   

  Lees meer
 • 03/11/2022 - David en Goliath 0 Opmerkingen
  grootbank teruggefloten door rechter

  grootbank teruggefloten door rechter
  Recent voerde ondergetekende namens een cliënt (A) een procedure tegen een grootbank. De bank was er heilig van overtuigd dat zij volledig in haar recht stond, en waande zich onaantastbaar. Het liep anders af.

  Lees meer
 • 05/11/2021 - Mr. M. Koudstaal 0 Opmerkingen
  EN/OF BANKREKENING GEMEENSCHAPSGELD?

  Veel echtparen en samenwoners hebben een zogenaamde "en/of rekening" om daarmee (gemeenschappelijke) kosten/uitgaven te voldoen.

  Wat is nu eigenlijk een en/of bankrekening. Valt al het geld dat beiden op de bankrekening storten in de smeltkroes van een gemeenschap?

  Lees meer
 • 02/09/2021 - mr. drs. P.J.M. Bruin 0 Opmerkingen
  ‘Onschuldig totdat schuld is bewezen’ gaat niet altijd op

  Iedere bank heeft een zorgplicht voor zijn cliënten, net zoals een cliënt een zorgplicht heeft voor de bank.
  In de Algemene Bankvoorwaarden is vastgelegd dat een cliënt de diensten en producten van een bank niet mag misbruiken voor strafbare feiten en activiteiten die schadelijk zijn voor de reputatie van een bank. Een klant is verplicht om informatie en documentatie aan de bank te geven als die daarom vraagt.
  Dat die verplichting heel ver gaat blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Amsterdam.

  Lees meer
 • 02/09/2021 - mr. B. Röpcke 0 Opmerkingen
  Wet Herziening Partneralimentatie

  De Wet herziening partneralimentatie is op 21 mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer en daarmee een feit. Deze wet is per 1 januari 2020 in werking getreden en hiermee is een wijziging van het alimentatiestelsel sinds 21 jaar bewerkstelligd.

  Lees meer
 • Samenleving
  30/08/2021 - Mr. M. Koudstaal 0 Opmerkingen
  Samenleving - Afspraken - Anders investering kwijt?

  Het belang van goede afspraken maken bij samenleving is weer bevestigd door het Hof Den Haag in een uitspraak van 25 april 2020 en gepubliceerd op 5 juni 2020.

  Lees meer
 • 30/08/2021 - Mr. M. Koudstaal 0 Opmerkingen
  Vaccinatie-plicht? - Vaccinatie-recht?

  Sterkere roep om een vaccinatieplicht

  In de media wordt waargenomen een sterker wordende roep – wereldwijd - voor een verplichting tot vaccinatie tegen corona.

  Lees meer
 • Laus & Koudstaal
  14/05/2021 - Youvia 0 Opmerkingen
  Nieuwe Website Laus & Koudstaal Advocaten

  We hebben een nieuwe website waarbinnen we geregeld blogs zullen plaatsen over  rechtsontwikkelingen in Nederland.

   

  Lees meer