Zoeken
  • Laus&Koudstaal Advocaten

AFTREKBAARHEID PARTNERALIMENTATIE GEFASEERD VERLAAGD PER 1.1.2020


Per 1 januari 2020 verandert er veel op het gebied van de partneralimentatie. Niet alleen wordt de bijdrage beperkt in duur, maar ook in aftrekmogelijkheden.

Een aan een ex-partner te betalen onderhoudsbijdrage is in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar (uiteraard mits vastgesteld door de rechtbank althans in onderling overleg met uw ex-partner overeengekomen en neergelegd in een convenant), maar deze mogelijkheid wordt binnenkort beperkt.


Betaalt u alimentatie aan uw ex-partner? Dan mag u die partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken als “Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen” en deze aftrekmogelijkheid kan tot 1 januari 2020 oplopen tot wel 51,75%.


Blijkens de website van de Belastingdienst komen de volgende onderhoudsverplichtingen voor een aftrek in aanmerking:


  • periodieke betalingen van partneralimentatie en de losse aanvullingen daarop;

  • een afkoopsom van partneralimentatie aan de ex-partner of een koopsom voor een lijfrente die hiervoor is gestort bij een verzekeraar. Dit geldt niet in de volgende gevallen:U betaalt de afkoopsom in de periode dat u duurzaam gescheiden leeft. U woont ongetrouwd samen met uw ex-partner.

  • ouderdomspensioen dat als partneralimentatie wordt doorbetaald;

  • betalingen voor de verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan de betaalde premies eerder zijn afgetrokken;

  • bijstand die de Sociale Dienst aan uw ex-partner betaalt en op u heeft verhaald;

  • andere onderhoudsverplichtingen, zoals pensioenbetalingen aan vroeger huispersoneel of periodieke betalingen voor verplichtingen tot schadevergoeding;

  • een deel van het eigenwoningforfait, als uw ex-partner in de eigen woning blijft wonen.


De uitgave aan partneralimentatie mag door de alimentatieplichtige in de inkomstenbelasting als aftrekpost worden opgenomen en moet gelijktijdig door de alimentatiegerechtigde in de aangifte inkomstenbelasting worden opgenomen als belastbaar inkomen. Afhankelijk van de hoogte van dit inkomen is in 2019 de betaalde partneralimentatie tegen een tarief van maximaal 51,75% aftrekbaar (in 2019 geldend voor inkomens boven het bedrag van € 68.508,00 per jaar), maar dit verandert gefaseerd per 1 januari 2020. Tot aan 2023 wordt de aftrekmogelijkheid namelijk steeds verder beperkt tot aan uiteindelijk een aftrek van nog maar 37,05% in 2023.

Afbouw aftrektarief partnerbijdrage:


Jaar: Aftrektarief:

2020 46%

2021 43%

2022 40%

2023 37,5%


Met name voor de hogere inkomens kan de beperking van de aftrekmogelijkheid erin resulteren dat er minder belastingvoordeel wordt genoten en de netto te betalen partnerbijdrage aanzienlijk hoger uitvalt. Het is verstandig om bij de berekening van de te betalen partneralimentatie nu al rekening te houden met de verlaagde gefaseerde aftrek en ook in het geval er reeds een partnerbijdrage is vastgesteld of overeengekomen, kan het wenselijk zijn om een herberekening te laten uitvoeren.


Zit u als alimentatieplichtige in de hoogste belastingschijf? Dan is het wellicht verstandig om nog vóór het einde van 2019 de partnerbijdrage geheel af te kopen, nu ook de afkoopsom ineens aftrekbaar is en hiervoor nog het percentage van 51,75 % geldt.

Wilt u weten wat de toekomstige aftrekbeperkingen voor u betekenen in de vorm van een herberekening of advies over een eventuele afkoop van de partneralimentatieplicht, neem dan contact op met Laus & Koudstaal Advocaten.


mr. Barbara Röpcke

42 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

© 2021 Laus & Koudstaal Advocaten