Irene Langeweg is werkzaam op het secretariaat als juridisch secretaresse. Zij is sinds 2001 verbonden aan het kantoor. Irene verzorgt de roladministratie en de coördinatie van de overige secretariële werkzaamheden. Zij vormt samen met Ngasira het hart van ons kantoor.

 

© 2021 Laus & Koudstaal Advocaten